Poziomka 3 dr-T (DR-T) - kosztorys
Nr. Opis robót Wartość
budowa domu przez developera
Wartość
budowa domu syst. gospodarczym
1 Stan surowy 132 178,66 104 262,93
1.1 Roboty ziemne i fundamentowe 13 330,07 9 811,77
1.2 Stal zbrojeniowa dla całego budynku 1 610,10 1 290,67
1.3 Konstrukcja i pokrycie dachów 46 916,04 38 412,48
1.4 Konstrukcja parteru i poddasza ze stropem 61 992,90 47 104,31
1.5 Stolarka okienna i drzwiowa na ścianach osłonowych 8 329,54 7 643,70
2 Wykończenie 82 200,98 68 025,09
2.1 Oblicowania ścian i sufitów 24 630,45 18 851,30
2.2 Podłogi i posadzki 21 736,71 19 229,70
2.3 Stolarka wewnętrzna 3 278,65 2 954,50
2.4 Elewacja i roboty zewnętrzne 32 555,17 26 989,59
  Ogółem kosztorys * 214 379,64 172 288,02  Cena 1 m2 pow. użytkowej domu * 3 508,67 2 819,77
  *cena netto bez instalacji
Poziom cen: Sekocenbud IV kw 2016, dostawcy, producenci
Poziomka 3 dr-T (DR-T) - zestawienie materiałów
UWAGA!
Aby policzyć całkowity koszt materiałów należy w szarym polu wpisać kwotę jednostkową za dany materiał.
Lp. Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość
        Razem
Poziom cen: Sekocenbud IV kw 2016, dostawcy, producenci
ceny netto