Najeżdżając myszką na jedną z kamer zobaczysz widok domu z wybranej strony.