PROJEKTY DOMÓW MTM STYL

- PROJEKTY DOMÓW JEDNORODZINNYCH, DOMY ENERGOOSZCZĘDNE, KATALOG PROJEKTÓW DOMÓW
ZNAJDŹ PROJEKT DOMU
nazwa
kategoria
powierzchnia
wszystkie
parterowy
z poddaszem
piętrowy
energooszcz
wszystkie
do 120 m2
120-180 m2
pow 180 m2
nowy projekt
wyszukiwanie zaawansowane
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Parametry Ep podane przy projektach sa wartosciami obliczonymi dla podstawowych wersji projektu bez uwzglednienia wentylacji z rekuperacja, solarów słonecznych, kominka z płaszczem wodnym.
WZÓR:
EP budynek oceniany < EP budynek WT2008 – warunek spełniony
EP budynek oceniany > EP budynek WT2008 – warunek niespełniony

Przy wiekszosci projektów zamieszczonych w katalogu znajduje sie tabela obrazujaca, w jaki sposób prezentuje sie wskaznik zuzycia energii pierwotnej EP w konkretnym projekcie. Wskazniki zostały wyliczone za pomoca programu BuildDesk Energy Certificate. W tabeli znajduja sie trzy wartosci, z czego dla inwestora najwazniejsze sa dwie:
EP dla budynku ocenianego, czyli budynku wybudowanego zgodnie z projektem wg najnowszych wytycznych Warunków Technicznych (WT).
Wyjasniajac to pojecie w skrócie, jest to wskaznik, który informuje inwestora o efektywnosci energetycznej budynku. Mała wartosc współczynnika swiadczy o niskich nakładach ponoszonych na dostarczenie do granic budynku energii (gazu, pradu, energii odnawialnej itp.). Budynek jest efektywny, w lepszy sposób wykorzystuje dostarczona energie. Wiaze sie to bezposrednio z mniejsza emisja CO2.
EP dla budynku wg wymagan WT2008, czyli budynku zaprojektowanego zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi, jednak spełniajacymi te wymagania na najnizszym mozliwym poziomie. W skrócie jest to punkt odniesienia dla budynku ocenianego. Wartosci podane, przy tym EP, nie powinny zostac przekroczone przez wartosci EP budynku ocenianego, np. jesli wartosc EP dla budynku nowego wynosi 152,46 [kWh/(m2×rok)], a wartosc budynku ocenianego jest nizsza oznacza to, ze przy wybudowaniu budynku zgodnie z projektem osiagniemy lepsze parametry od wymaganych prawem. Innymi słowy, im wartosc EP budynku ocenianego jest nizsza w stosunku do budynku nowego, tym lepiej.Promocje MTM STYL
Porozmawiaj z architektem
Zamow bezplatny katalog
     mapa strony | Forum | FAQ | Kontakt | © MTM STYL | Regulamin | Zapoznaj się z innymi projektami domów na stronie Domywstylu.pl

    MTM STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 15-227 Białystok, ul. Podleśna 14 52.1218, 23.1677 , tel. (+48) 85-732-08-79,
    (+48) 85-740-87-50 do 65, fax (+48) 85-732-08-34, e-mail: mtm@mtmstyl.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
    Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087807, NIP 5420011697
    REGON 050255020, wysokość kapitału zakładowego 214 000,00 zł, ING Bank Śląski S.A. 48 1050 1823 1000 0022 6637 4343
płatności obsługuje
Materiały graficzne do projektów prezentowane na stronach internetowych MTM STYL Sp. z o.o., Sp.k. nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego). W wyniku ciągłego udoskonalania oferty projekty mogą się nieznacznie różnić od zaprezentowanych materiałów graficznych, które mają charakter jedynie informacyjny i poglądowy.