PROJEKTY DOMÓW MTM STYL

- PROJEKTY DOMÓW JEDNORODZINNYCH, DOMY ENERGOOSZCZĘDNE, KATALOG PROJEKTÓW DOMÓW
ZNAJDŹ PROJEKT DOMU
nazwa
kategoria
powierzchnia
wszystkie
parterowy
z poddaszem
piętrowy
energooszcz
wszystkie
do 120 m2
120-180 m2
pow 180 m2
nowy projekt
wyszukiwanie zaawansowane
Co zawiera projekt

Standard, jaki przyjęliśmy przy opracowywaniu naszych projektów, wybiega daleko poza niezbędne minimum wymagane przez Prawo budowlane. Wyszliśmy z założenia, iż dokumentacja techniczna nie służy wyłącznie uzyskaniu pozwolenia na budowę. Na jej podstawie ekipa budowlana powinna bezproblemowo wybudować obiekt. Zakres opracowania wyklucza możliwość domysłów. Każdy element dokumentacji opracowany i sprawdzony przez zespół projektantów daje gwarancję najwyższej jakości.


PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY zawiera:

 • Projekt architektoniczny – rysunki w skali 1:50 lub 1:100
  • Opis techniczny – opis obiektu, zestawienie powierzchni, zestawienie przyjętych technologii, opis podstawowych elementów wykończenia obiektu.
  • Rzuty kondygnacji użytkowych – rzuty poziome budynku (piwnicy, parteru, poddasza) wraz z rozmieszczeniem ścian działowych i nośnych oraz otworów okiennych i drzwiowych – dokładnie zwymiarowane i opisane; wzajemne powiązanie komunikacyjne budynku; rozmieszczenie kominów wentylacyjnych oraz dymowych, podstawowa aranżacja wnętrza wraz z kuchnią oraz rozmieszczenie elementów sanitarnych w pomieszczeniach łazienek i wc. Każde z pomieszczeń jest opisane i zwymiarowane wraz z podaniem powierzchni.
  • Rzut dachu – rzut połaci dachowych wraz z dokładnym opisem kątów nachylenia, wymiarów okapów, wyjść i okien dachowych, rozmieszczeniem ław i uchwytów kominiarskich; rozmieszczeniem i układem rynien i rur spustowych.
  • Przekroje – zwymiarowane i opisane rysunki obiektu po pionowym przecięciu w charakterystycznych fragmentach budynku np.: klatka schodowa. Przekroje ukazują wysokości (poziomy) charakterystycznych elementów budynku. Przekroje zawierają również istotne informacje o elementach nośnych ukrytych w przegrodach, takich jak wieńce, podciągi czy nadproża. Głównym elementem przekroju są opisy przegród budowlanych.
  • Elewacje – zewnętrzny rzut pionowy budynku ukazujący wykończony budynek. Wzajemne powiązanie elementów wykończeniowych budynku ukazują również rozwiązania detali architektonicznych takich jak gzymsy, ozdobne elementy, lukarny czy attyki.
  • Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Projekt konstrukcyjny – rysunki w skali 1:50 i 1:25
  • Opis konstrukcyjny – zawierający ogólną koncepcję tecvhnologiczną oraz dane dotyczące wykonania poszczególnych elementów budynku: fundamentów, ścian piwnic, ścian nadziemia, stropów, balkonów, słupów, podciągów, wieńców, kominów oraz więźby dachowej.
  • Rzuty fundamentów – rysunek rzutu fundamentów, ścian fundamentowych oraz przekrojów ław fundamentowych.
  • Rzuty konstrukcyjne poszczególnych kondygnacji – ukazujące rozmieszczenie poszczególnych elementów konstrukcyjnych, takich jak podciągi, nadproża, wieńce, układ stropów.

  Dodatkowo otrzymują państwo od nas szereg szczegółowych rysunków rozwiązań detali konstrukcyjnych wraz z rozrysowanym zbrojeniem w skali 1:10 lub 1:20.

  Rysunki szczegółowe w zależności od stopnia skomplikowania obiektu oraz przyjętej technologii wykonania to np.:
  • przekroje fundamentu,
  • płyty żelbetowe,
  • nadproża i podciągi,
  • wieńce,
  • klatka schodowa,
  • słupy,
  • detale charakterystycznych połączeń więźby dachowej,
  • wykaz stali zbrojeniowej,
  • wykaz drewna na więźbę dachową.
 • Projekt wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz gazu
  • opis techniczny,
  • niezbędne obliczenia,
  • schematy instalacyjne przebiegu instalacji wod-kan,
  • schematy instalacji CO wraz z doborem grzejników,
  • schemat i rozwinięcie instalacji gazowej,
  • schemat kotłowni wraz z doborem kotła,
  • alternatywne rozwiązania kotłowni: gazowa lub olejowa,
  • schematy podłączenia wodomierza i gazomierza.
 • Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych
  • opis techniczny instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z niezbędnymi obliczeniami,
  • schematy rozmieszczenia elementów instalacji elektrycznej, w skład których wchodzi rozmieszczenie na rzutach instalacji oświetleniowej oraz gniazd,
  • schemat szafki bezpiecznikowej,
  • schemat tablicy bezpiecznikowej,
  • schemat instalacji telefonicznej.
 • Dodatkowo do zakupionych projektów dołączamy:
  • Uprawnienia projektantów,
  • Standardową zgodę na zmiany,
  • Projektowaną charakterystykę energetyczną,
  • Analizę porównawczą systemów ogrzewania,
  • Rzut w skali 1:500 do projektu zagospodarowania działki,
  • Informację BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia w czasie budowy),
  • Tablica informacyjna (1 zł + 23% VAT),
  • Dziennik Budowy (1 zł + 23% VAT).

Projekt energooszczędny mogą dodatkowo zawierać schemat dystrybucji gorącego powietrza z kominka (DGP) oraz schemat wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem ciepła zintegrowanego z gruntownym wymiennikiem ciepła.

Promocje MTM STYL
Porozmawiaj z architektem
     mapa strony | Forum | FAQ | Kontakt | © MTM STYL | Regulamin | Zapoznaj się z innymi projektami domów na stronie Domywstylu.pl

    MTM STYL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 15-227 Białystok, ul. Podleśna 14 52.1218, 23.1677 , tel. (+48) 85-732-08-79,
    (+48) 85-740-87-50 do 65, fax (+48) 85-732-08-34, e-mail: mtm@mtmstyl.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
    Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087807, NIP 5420011697
    REGON 050255020, wysokość kapitału zakładowego 214 000,00 zł, ING Bank Śląski S.A. 48 1050 1823 1000 0022 6637 4343
płatności obsługuje
Materiały graficzne do projektów prezentowane na stronach internetowych MTM STYL Sp. z o.o., Sp.k. nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego). W wyniku ciągłego udoskonalania oferty projekty mogą się nieznacznie różnić od zaprezentowanych materiałów graficznych, które mają charakter jedynie informacyjny i poglądowy.